מצפה אבי ב

שם נייד כתובת
ישראל ברזני פיקוח בנייה
קבלני בניין
052-6760011 מצפה אבי ב 2018700