מצפה נטופה

שם נייד כתובת
נסים דוד מהנדסים יועצים בע”מ
מהנדסים - יועצים
04-6782626 מצפה נטופה 1529500
ד”ר בר אילן מהנדסים בע”מ
מבני מתכת (קונסטרוקציות)
04-6782595 מצפה נטופה 1529500