נחשונים

שם נייד כתובת
כביש 6 – שירות לקוחות
קבלני כבישים
03-9081111 נחשונים 7319000
דרך ארץ
תיאום ופיקוח
03-9081111 נחשונים 7319000