ניר צבי

שם נייד כתובת
פיקוח בנייה – בלגה
תיאום ופיקוח
052-6643350 ניר צבי 7290500