נצרת

שם נייד כתובת
מהדי ג’מאל
קבלני ביוב
04-6566567 רח' 111 4 נצרת 16495
עבאס יאסין
קבלני ביוב
04-6466412 רח' 135 18 נצרת 16440
ברהם עיסא
קבלני ביוב
050-5865085 נצרת 1616302
ס.ע. עיסאם בע”מ
קבלני אינסטלציה וקווי מים
054-2151480 רח' 702 0 נצרת 0
חאלד מבדא-גגות אסבסט
קבלנים ומפקחים לעבודות אסבסט
054-4417024 רח' 1025 7 נצרת 1642007
עודט טאלה חפירות
קבלני חפירות
054-5902040 נצרת 0
עותמאן חאלד
קבלני חפירות
050-5618626 רח' 1029 0 נצרת 99999
שתיוי עבד אלרחמאן עלי
קבלני חפירות
050-5514867 רח' 10 10 נצרת 0
זרעיני שאקר סלאח
קבלני חפירות
04-6559904 נצרת 99999
עמארה מוחמד
קבלני חפירות
04-6551554 רח' 3042 0 נצרת 1611502