נצרת

שם נייד כתובת
מחמוד קילאני- קבלן שלד
קבלני שלד
050-5294613 נצרת 0
אמ צבע ושיפוצים
קבלני צבע
054-4402094 נצרת 0
ראיד עבודות צבע
קבלני צבע
050-5725492 רח' 6029 0 נצרת 0
סאלח איאד קבלן צבע
קבלני צבע
050-8989298 רח' 3008 0 נצרת 0
דראושה סעיד
קבלני צבע
04-6552230 רח' 208 6 נצרת 16221
בני פאיז שמשום בע”מ
קבלני צבע
052-6442355 רח' 3041 16 נצרת 1603416
בני עאדל ג’באלי חב’ לעבודות עפר ופיתוח – נצרת בע”מ
קבלני פיתוח
04-6021947 רח' 7065 1 נצרת 0
אחים חאלדי חב’ לעבודות עפר ופיתוח בע”מ
קבלני פיתוח
052-8284240 נצרת 1616401
משאבות חול סנורי
קבלני פיתוח
050-5702126 נצרת 1615001
א.ח.ר תעשיות ובניה בע”מ
קבלני פיתוח
04-6084612 נצרת 1613101