סולם

שם נייד כתובת
ז.ע מתכות
מבני מתכת (קונסטרוקציות)
050-5555271 סולם 1911500