סלמה

שם נייד כתובת
סואעד קאסם ביוב וניקוז
קבלני ביוב
057-2244557 סלמה 0
סואעד עבד מוחמד
קבלני פיתוח
04-6784591 סלמה 2010100
מריסאת עלי חליל
קבלני פיתוח
04-6786284 סלמה 2010100