ספיר

שם נייד כתובת
בדק בית – יגאל
בנייה מתועשת וטרומית
052-4260979 נקרות 33 ספיר 8682500