ספסופה-כפר חושן

שם נייד כתובת
חיון אליהו
קבלני פיתוח
057-5402774 ספסופה-כפר חושן 1387500