עארה

שם נייד כתובת
חופרי בדוי בע”מ
קבלני פיתוח
04-6355712 עארה 3002500
אבן היסוד
אבן בנייה
052-2922202 עארה 3002500
חומרי בניין
חומרי בניין
04-6354215 עארה 3002500
סלאמה מוחמד
קבלני בניין
050-5512323 עארה 3002500