עומר

שם נייד כתובת
ליאב
פינוי פסולת - קבלנים
050-6781638 עומר 8496801
האחים אחינאב
פינוי פסולת - קבלנים
057-2276520 עומר 8496801
נתיבים דרום בע”מ
קבלני פיתוח
1700555171 הגורן 6 עומר 8496500
עמי-אל העברת ציוד כבד בע”מ
קבלני פיתוח
08-6469460 אורן 1 עומר 8496500
זיו צבי
קבלני פיתוח
08-6469178 האלה 17 עומר 8496500
סל-גל הנדסה
קבלני שלד
050-5532187 עומר 8496502
ש.ב.ה שיטות בניה (1988) בע”מ
קבלני עבודות ציבוריות
08-6271614 הגורן 6 עומר 8496500
אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה
ביוב והנדסה סביבתית
08-6460914 הגורן 6 עומר 8496500
שרותי התייעלות סביבתית EOS
ביוב והנדסה סביבתית
052-4506622 הכרם 9 עומר 8496500
מיכאל ברומפמן ייזום והנדסת פרוייקטים
מהנדסים - יועצים
08-6466215 השיטה 40 עומר 8496500