עין א-סהלה

שם נייד כתובת
עירון לבניין
קבלני גמר
052-6792002 עין א-סהלה 3002300