ערערה בנגב

שם נייד כתובת
אבו ערר אנואר עב’ עפר ופיתוח
קבלני פיתוח
050-7977493 ערערה בנגב 0
מסעד בני-עבודות עפר
קבלני פיתוח
08-9952784 שכ' 3 45 ערערה בנגב 8491100
אחים טל הנדסה
קבלני פיתוח
054-4889515 שכ' 1 0 ערערה בנגב 8491100
חופרי הר המדבר
קבלני פיתוח
050-2271623 ערערה בנגב 8491100
א.ג. כוכב הדרום
קבלני פיתוח
057-5890104 שכ' 1 0 ערערה בנגב 8491100
י.ב. שירותי בניה
קבלני בניין
052-5761144 שכ 3 70 ערערה בנגב 8491100