עשרת

שם נייד כתובת
עצמון יצחק
קבלני חפירות
052-2576040 דולב 15 עשרת 7685800
אבן סלע בע”מ
אבן בנייה
08-8596654 עשרת 7685800