פארק תעשיות כנות

שם נייד כתובת
ש. אלית בניה מתקדמת בע”מ
בנייה מתועשת וטרומית
08-8691676 אדום 26 פארק תעשיות כנות 7982501
אדיט בע”מ
חומרי בניין
077-5020696 אדום 23 פארק תעשיות כנות 7982501