צפת

שם נייד כתובת
דורית חברה לבנין ופיתוח בע מ
קבלני בניין
04-6974282 צפת 1310201
ש.ב. סופר בניה בע מ
קבלני בניין
04-6970748 רח ל 63 צפת 1322811
אולג מינקין
קבלני בניין
04-6970268 הרצל 20 צפת 1325015
א. ח. נופת נדל ן בע מ
קבלני בניין
04-6922516 עליה ב 4 צפת 1322316
באראט נכסים בע מ
קבלני בניין
04-6971333 צפת 0