צרופה

שם נייד כתובת
ברלה עפר ופיתוח
קבלני פיתוח
052-8656326 צרופה 3085000
מזרחי שלמה
קבלני פיתוח
04-9541229 צרופה 3085000
הכל לבנין
חומרי בניין
04-9840501 צרופה 3085000