קדש ברנע (ניצני סיני)

שם נייד כתובת
אזולאי גילה ומוקי
קבלני פיתוח
052-3318330 קדש ברנע (ניצני סיני) 8551300