קורנית

שם נייד כתובת
אמות יסוד בע מ
קבלני בניין
04-9998874 קורנית 2018100