קרית גת

שם נייד כתובת
אריאלי קבלן רישום לבנייה
קבלני בניין
08-6600339 יהושפט 23 קרית גת 8206766
מלכה חיים
קבלני בניין
08-6887211 אדוריים 37 קרית גת 8207668
אר מאתי בע מ
קבלני בניין
08-6601092 חשון 8 קרית גת 82023
רונן יעיש
קבלני בניין
052-8235932 הגפן 1 קרית גת 0