רומת אל היב (ערב אל היב)

שם נייד כתובת
י.מ. מוביל עפר
קבלני פיתוח
050-5791101 רומת אל היב (ערב אל היב) 1790100
ג. הייב הנדסה בע מ
קבלני בניין
050-4260678 רומת אל היב ערב אל היב 1790100
פרידיתור הנדסה בע מ
קבלני בניין
052-5377349 רומת אל היב ערב אל היב 0