רמת אפעל

שם נייד כתובת
גלברד אורי
דגמים - בנייה
054-7881301 אלמוג 20 רמת אפעל 5296002
דורי מודלים
דגמים - בנייה
050-5821855 אגמון 1 רמת אפעל 5296002