רמת דוד

שם נייד כתובת
רוי עבודות פיתוח
קבלני פיתוח
050-7315734 רמת דוד 3658700
בינוי רמת דוד
קבלני בניין
04-6511630 רמת דוד 3658700
מישבי הגליל שידר נכסים
קבלני בניין
04-6041314 רמת דוד 3658700