שדה אילן

שם נייד כתובת
אחים חי אורי
קבלני פיתוח
052-2665897 שדה אילן 1526000
חי רפי עבודות עפר
קבלני פיתוח
04-6760330 שדה אילן 1526000
יעקב רייך עבודות פיתוח בע”מ
קבלני פיתוח
04-6767295 שדה אילן 1526000