שדמות דבורה

שם נייד כתובת
גולדיסטיקה
פינוי פסולת - קבלנים
04-6767253 שדמות דבורה 1524000
גור ביטון תכנון ופיקוח
מהנדסים - בנייה וקונסטרוקציות
050-7831559 שדמות דבורה 1524000