תלמי אלעזר

שם נייד כתובת
פתרונות מתקדמים בהנדסת רכב
מהנדסים - יועצים
054-4271210 תלמי אלעזר 3881200