תל יצחק

שם נייד כתובת
אשקלית כמיפרוד בע”מ
קבלני בידוד
09-8994570 תל יצחק 4580500
מאירי שלמה
מהנדסים - יועצים
09-8647151 תל יצחק 4580500
בקשי מחסן ברזל בע”מ
ברזלנות בניין
09-8910870 תל יצחק 4580500