תקוע

שם נייד כתובת
פינקלשטיין חיים
מהנדסים - בנייה וקונסטרוקציות
02-9964805 תקוע 9090800
בנייך בונייך
חומרי בניין
02-5701480 תקוע 9090800