ברזל - מסחר

שם נייד כתובת
ע. מעין תעשיות בע”מ
ברזל - מסחר
08-6991205 מסמיה 7981300
נאסר גאזי דיאן
ברזל - מסחר
050-6659044 א שוהדא' 0 טירה 4491500