מהנדסים - יועצים

שם נייד כתובת
דיוק מהנדסים בע”מ
מהנדסים - יועצים
052-4510011 דאלית אל-כרמל 3005601
דיוק מהנדסים בע”מ
מהנדסים - יועצים
052-4510011 דאלית אל-כרמל 3005601
“אנדס” תכנון הנדסה ובניה בע”מ
מהנדסים - יועצים
04-9922387 מסריק 27 נהריה 2280000
יואב חבזון
מהנדסים - יועצים
052-4717683 בלפור 87 בת ים 5963121
בדק – מכון להנדסה שמאות ובטיחות
מהנדסים - יועצים
077-5301538 הנביאים 20 חיפה 3330504
ארד בדק בית
מהנדסים - יועצים
02-6422250 ירושלים 9116001
בית תקין- מוטי בס
מהנדסים - יועצים
054-6804805 יפה לייב 14 רמת גן 5262275
“טיסר” אחזקה חזויה
מהנדסים - יועצים
03-5716818 כורזין 1 גבעתיים 5358301
סהר אורי
מהנדסים - יועצים
09-7493015 כוכב יאיר 4486400
מריו ליטוין – יעוץ הנדסי ואדריכלי
מהנדסים - יועצים
052-7030886 בזלת 0 צור יגאל 4486200