נייר - איסוף פסולת

שם נייד כתובת
אמניר תעשיות מיחזור בע”מ
נייר - איסוף פסולת
1700707715 חדרה 3810101