ניקיון ואחזקת מבנים ומוסדות

שם נייד כתובת
בית מבריק
ניקיון ואחזקת מבנים ומוסדות
052-5866883 ירושלים 9106101
אבי שלמה -“סינוס”
ניקיון ואחזקת מבנים ומוסדות
052-8491994 בשמת 4 רחובות 7639728