קבלני חפירות

שם נייד כתובת
תולין ניסור וקידוח בבטון
קבלני הריסה
052-2036645 ירושלים 9105101
ט.ג.ד.
קבלני הריסה
08-6655858 באר שבע 8415602
מ.נ. שם טוב ובניו בע”מ
קבלני הריסה
057-6667594 אהרון פישל 5 ירושלים 9535405