קבלני ריצוף

שם נייד כתובת
יגאל שיפוצים
קבלני ריצוף
050-6862673 באר שבע 0
משה ווקנין קבלן שיפוצים
קבלני ריצוף
050-3111894 דב הוז 5 ירושלים 9326111
א.ב.ש
קבלני ריצוף
050-7557212 קוסטה ריקה 44 ירושלים 9662547