קבלני שלד

שם נייד כתובת
ס.ל.פ.ע סלילה פיתוח ועבודות עפר בע”מ
קבלני שלד
057-7623701 הורדים 11 אשקלון 78397
שר היער בע”מ
קבלני שלד
050-8844995 אום טובא 1 ירושלים 9797001
מ.ג. קבלן בניין ושיפוצים
קבלני שלד
050-4763030 מסדה 49 חיפה 3307619
סל-גל הנדסה
קבלני שלד
050-5532187 עומר 8496502
קרפ גליליי – CARP GALILEE
קבלני שלד
052-6980007 נופר 3 נתניה 4256530
מ.ג. קבלן בניין ושיפוצים
קבלני שלד
050-4763030 מסדה 49 חיפה 3307619
קרפ גליליי – CARP GALILEE
קבלני שלד
052-6980007 נופר 3 נתניה 4256530