שמאי מקרקעין

שם נייד כתובת
א.א. גלאור מהנדסים
שמאי מקרקעין
1800222285 ירושלים 9107101